HP UX i podrška za velike fajlove

Šta podrazumeva podrška za velike fajlove?
U pitanju su fajlovi veći od 2G.
Kako proveriti da li particija podržava fajlove veće od 2G (raditi kao root) :
>fstyp -v /dev/vg_abc/lvol1
vxfs
version: 5
f_bsize: 8192
f_frsize: 1024
…..
f_flag: 16
…..
Dakle :
Ako je f_flag: 0 – max 2 GB
Ako je f_flag: 16 – max 8 GB
Ako vaša particija ne podržava velike fajlove, a treba vam ta opcija, evo šta treba uraditi :
>fsadm -F vxfs -o largefiles /vaš-mount-point/
I na kraju ponovo proveriti komandom fstyp.