MailScanner i linkovi u porukama

Ako hoćete kroz mail da šaljete linkove, a nećete da ih MailScanner zameni sa ovako nečim :
“MailScanner has detected a possible fraud attempt from “10.10.10.11” claiming to be ……”
Onda u fajlu /etc/MailScanner/phishing.safe.sites.conf treba samo staviti datu IP adresu, i restartovati MailScanner.