Kako kopirati samo strukturu foldera

Znači, ako imate neko ogromno foldersko drvo, sa gomilom fajlova unutra, ali vam treba to isto drvo, ali bez fajlova (npr za popunjavanje sledeće godine), možete kopirati samo strukturu drveta, bez fajlova, na sledeći način :
Stanete na lokaciju gde počinje foldersko drvo :
#find početni-folder -type d -exec mkdir -p /krajnji-folder/{} \;

Oba foldera navesti kroz apsolutne putanje.

I VEOMA korisan link.