Digitalni potpis i MailScanner

Ako kroz kombinaciju : MailScanner+Sendmail+MySQL+ClamAV+SpamAssassin pošaljete poruku koja je digitalno potpisana, kada stigne imaće sledeći komentar :
The digital signature on this message is invalid or not trusted”.
“The message contents may have been altered”.

Ako poruka ide kroz čisti Sendmail, ovih problema nema.
Ako se uporede poruke sa i bez MailScanner-a (MS), razlika je u telu poruke (koje je pokriveno digitralnim potpisom), jer MS na kraj poruke, po default-u dodaje sledeće :
This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

Da bi se to izbeglo, i sačuvao se integritet tela poruke, potrebno je sledeću stavku u /etc/MAilScanner/MailScanner.conf fajlu podesiti na :
Sign Clean Messages = no
Restartovati MS, i to je to!