Recept za autoreply

Kako sa nivoa operativnog sistema napraviti autoreply za nekog korisnika?
Pa kopirati i izmeniti fajlove od nekog gde to već radi 😉
Kod korisnik0 autoreply radi, kod korisnik1 treba da se namesti…

Koji se sve fajlovi i folderi kopiraju, i gde :
Iz foldera /home/korisnik0 se kopira sledeće u /home/korisnik1 :
drwx—— 3 korisnik0 korisnik0 4.0K Nov 21 09:40 sieve
Promeniti kompletna vlasništva i foldera i njegovog sadržaja u korisnik1.korisnik1
Napraviti soft link ka fajlu /home/korisnik1/sieve/managesieve.sieve :
# ln -s /home/korisnik1/sieve/managesieve.sieve /home/korisnik1/.dovecot.sieve
To onda izgleda ovako :
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Nov 21 09:45 .dovecot.sieve -> /home/korisnik1/sieve/managesieve.sieve

Fajlovi koje sistem pravi sam u /home/korisnik1, i koje ne treba praviti ručno :
-rw——- 1 korisnik1 korisnik1 38 Nov 21 09:29 .dovecot.lda-dupes
-rw——- 1 korisnik1 korisnik1 270 Oct 18 13:25 .dovecot.sieve.log
-rw——- 1 korisnik1 korisnik1 324 Oct 18 13:28 .dovecot.svbin