Linux – zgodna komanda, deo 3

Jedna mnogo zgodna komanda, ako vam treba da ceo folder, ili možda i ceo server pretražite po ključnoj reči, ali ne u imenu fajla, nego u samom sadržaju fajla :
# grep -H -r “ključna-reč” /home
/home/korisnik1/test1:nmhsdav,jhvfjh,gključna-reč
/home/korisnik2/test2:ključna-reč kjwhagf

Ako se umesto “H” stavi “l” onda se kao izlaz dobijaju samo imena fajlova, ne i lokacija u fajlu gde je ključna reč.
A “r” je rekurzivno, pretražuju se i fajlovi u potfolderima…