Tag: CentOS

Gantt dijagram i CentOS

Kako napraviti Gantt dijagram na CentOS6 mašini. Prvo, šta je GanttProject : GanttProject is an open source task and project management tool that can display Gantt charts and PERT. Home…

CentOS 6U6 na CentOS 7

Ja na mašini imam CentOS 6U6 i razmišljam da pređem na najnoviju verziju CentOS 7. Dakle moja razmišljanja na tu temu. Before you do anything, you should update all your…

Radna stanica WIN 7 na CentOS 6U5

Koje programe zamenjujete kojima, kada hoćete sa Windows 7 radne stanice da pređete na Linux (u ovom slučaju CentOS 6U4). WIN————————>CentOS Linux Microsoft Outlook——–>Thunderbird (prebacivanje arhivskih i tekućih poruka ide…