Učlanjivanje CentOS 6U7 u AD

Šta je na CentOS-u potrebno od paketa :
Samba, WinBind, Kerberos, nscd
CLI varijanta, uvod :
Izlistati grupe koje postoje u AD-u :
# net rpc group -S 10.10.10.19 list -U velda
IP adresa je AD server.
Izlistati naloge na serveru :
# net rpc user -S 10.10.10.19 -U velda -n netbios.ime.domena
Svič “rpc” se koristi dok još Linux nije učlanjen u AD.
3. Kreirati nalog za server pod WIN AD
Učlanjivanje u domen :
# net rpc join -S 10.10.10.19 -U velda -n netbios.ime.domena
Pri čemu nalog “velda” mora imati odgovarajuća prava nad AD-om.
ILI
U grafičkoj varijanti :
Ići po ovom linku.
I paziti ako se AD server navede po IP adresi umesto po imenu, mogu se javiti jako čudne greške (na primer : Error in domain join verification (credential setup failed): NT_STATUS_INVALID_COMPUTER_NAME)
Na kraju provera :
# net ads info
LDAP server: 10.10.10.19
LDAP server name: adserver.moj.domen
Realm: MOJ.DOMEN
Bind Path: dc=MOJ,dc=DOMEN
LDAP port: 389
Server time: Thu, 24 Dec 2015 14:13:02 CET
KDC server: 10.10.10.19
Server time offset: 15
# net ads lookup
Information for Domain Controller: 10.10.10.19
Response Type: LOGON_SAM_LOGON_RESPONSE_EX
GUID: bb058bb3-533e-4271-a88e-a258c423c4d6
Flags:
Is a PDC: yes
…..

Odličan link.