Anonimnost kroz Squid 3.1.10

Po default-u se anonimizacija ne radi.
Šta podrazumeva ta anonimnost? Da se ne vidi početna IP adresa, tj adresa hosta koji kroz proxy izlazi na internet.
Kako proveriti da li se vaša IP adresa vidi napolje?
Evo nekoliko sajtova preko kojih se to može uraditi : link1, link2.
Kako videti kompletni header svog proxy zahteva : link.

U /etc/squid/squid.conf fajlu, na početku (gde su general options) staviti naredbu :
forwarded_for off
Videti link.
Takođe i :
request_header_access Allow allow all
request_header_access Authorization allow all
request_header_access WWW-Authenticate allow all
request_header_access Proxy-Authorization allow all
request_header_access Proxy-Authenticate allow all
request_header_access Cache-Control allow all
request_header_access Content-Encoding allow all
request_header_access Content-Length allow all
request_header_access Content-Type allow all
request_header_access Date allow all
request_header_access Expires allow all
request_header_access Host allow all
request_header_access If-Modified-Since allow all
request_header_access Last-Modified allow all
request_header_access Location allow all
request_header_access Pragma allow all
request_header_access Accept allow all
request_header_access Accept-Charset allow all
request_header_access Accept-Encoding allow all
request_header_access Accept-Language allow all
request_header_access Content-Language allow all
request_header_access Mime-Version allow all
request_header_access Retry-After allow all
request_header_access Title allow all
request_header_access Connection allow all
request_header_access Proxy-Connection allow all
request_header_access User-Agent allow all
request_header_access Cookie allow all