Month: November 2012

Dovecot log i mail queue problemi

Ako u /var/log/dovecot-lda.log imate ovakav upis : Nov 28 08:00:44 lda: Debug: auth input: root system_groups_user=root uid=0 gid=0 home=/root Nov 28 08:00:44 lda: Error: user root: Invalid settings in userdb:…

Digitalni potpis i MailScanner

Ako kroz kombinaciju : MailScanner+Sendmail+MySQL+ClamAV+SpamAssassin pošaljete poruku koja je digitalno potpisana, kada stigne imaće sledeći komentar : The digital signature on this message is invalid or not trusted”. “The message…

Digitalni potpis – opšte

FAQ vezan za digitalne sertifikate : What is a digital certificate? In cryptography, a digital certificate is an electronic document that uses a digital signature to bind together a public…

Recept za autoreply

Kako sa nivoa operativnog sistema napraviti autoreply za nekog korisnika? Pa kopirati i izmeniti fajlove od nekog gde to već radi 😉 Kod korisnik0 autoreply radi, kod korisnik1 treba da…

RHEL6 reset root passwd

I najboljima se događa 😉 Reboot. Enter your boot loader’s menu (ulazi se sa tasterom “Del”). Highlight your normal boot option. Press “e” to enter edit mode. Highlight the line…