WIN 2012 R2 AD

Crtice : Na jednom AD DC može jednovremeno biti samo jedan domen. Da bi AD radio mora imati DNS koji podržava SRV zapise u sebi. Any server on which you have installed Active Directory is a domain controller (DC) The … Continue reading

WIN 2012 R2 i DNS

E ovde ima gomila zvrčki. Kada se instalira DNS servis, treba proveriti da li radi. Pre svega, i da ne bi bilo zbunjivanja, isključiti IPv6. To se radi pod Control Panel/Network/Ethernet/Properties, pa odkliknuti stavku “Internet Protocol Version 6”. Da bi … Continue reading

PoSh ili Power Shell

Korišćenje PoSh je prilično slično sa Linux CLI-om, pa se nadam da će mi dobro ići 😉 Windows PowerShell is an evolution of the command line – a combination of a DOS shell and scripting environment. PowerShell is based on … Continue reading