VNC Viewer

Šta raditi ako vam između host mašine koja je Windows (XP, Vista, 7), i na kojoj je VNC Viewer, i Linux servera na koji se kačite ne radi copy/paste opcija (u bilo komn pravcu)? Onda pod Linux-om aktivirate terminal, i … Continue reading