Unix backup

E, da. Kod Unix servera može mnogo toga da se bekapuje, ali u ovom slučaju će biti reči o bekapu map fajlova VG-ova (Volume Groups). Šta sve može (i treba) da se bekapuje : 1. vg00 ili operativni sistem, na … Continue reading