Rsyslog server

Ako idete na verziju na brzaka, za centralni log server, a podižete Red Hat ili Fedoru, sa operativnim sistemom će doći i rsyslog server, pa ćete koristiti njega umesto syslog-ng servera (koji je za veći broj hostova, i zgodniji za … Continue reading