Tag Archives: NTP

Zabbix i kako meriti vremensko odstupanje od NTP ili Zabbix servera

Imam Zabbix host, i imam nekoliko internih NTP servera. Treba mi da izmerim koliko host odstupa od tih servera, bilo od pojedinačnog servera, ili od njihovog proseka. Pod CPU postoji nekoliko vremena, ali su ona u (%) – bazično to … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Zabbix i kako meriti vremensko odstupanje od NTP ili Zabbix servera

NTP server

NTP server ili Network Time Protocol server je nešto što obavezno treba imati u mreži (radi po portu 123, UDP, i kao source i kao destination). Ali kod nas se javlja jedan dodatni problem vezan za vreme, a on se … Continue reading

Posted in Linux | Tagged | Comments Off on NTP server