Tag Archives: komunikacija

Komunikacija Linux/Samba servera i AD-a

1. Proveriti da li komunikacija radi : # wbinfo -u|more DOMEN+jelena DOMEN+squid1 DOMEN+aleksa ….. # wbinfo -g|more DOMEN+domain computers DOMEN+domain admins DOMEN+g-webadmins ….. # klist Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0 Default principal: squid1@MOJ.DOMEN Valid starting Expires Service principal 01/30/14 08:32:19 01/30/14 08:42:19 … Continue reading

Posted in Linux, Windows | Tagged , , | Comments Off on Komunikacija Linux/Samba servera i AD-a

Linux i autentifikacija iz AD-a

AD – Active Directory Dakle kako, sa što manje truda, povući sve moguće podatke sa AD-a korišćenjem CentOS 6U4. Evo ga jedan dobar link, sa okvirnim objašnjenima. S obzirom na data objašnjenja, ja sam se, kao i autor teksta, odlučila … Continue reading

Posted in Linux, Windows | Tagged , | Comments Off on Linux i autentifikacija iz AD-a