Tag Archives: iptables

Iptables za DNS server

Ili kako što bolje zaštititi vaš DNS server….. Osnovne postavke (napominjem da je ovo najjednostavniji FW za DNS server!) : Ograničavam samo ulaz (INPUT), izlaz ne (OUTPUT). Propuštanje (FORWARD) je u potpunosti zabranjen. Kod ulaza je zabranjeno sve što nije … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Iptables za DNS server

Iptables logovanje DROP paketa

Logovanje iptables je veoma korisna alatka za otkrivanje nevaljalstava prema vašem serveru. Mogući nivoi logovanja : 0 emerg, 1 alert, 2 crit, 3 err, 4 warning, 5 notice, 6 info, 7 debug Ja želim da logujem samo pakete koje je … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Iptables logovanje DROP paketa