Hotmail i Squid

Dakle ako vam se desi da vam hotmail nalog ne radi kako treba, a koristite Squid kao proxy server, i javlja vam se sledeća greška kada pokušate da otvorite pojedinačnu poruku kroz IE ili FireFox : “Please refresh your browser … Continue reading