Sendmail log problem : did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA

Ako vam se u /var/log/maillog javlja ovako nešto : Dec 20 14:07:39 mail-2012 sendmail[8974]: qBKD7ddr008974: [10.10.10.11] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA To samo znači da host (ovde 10.10.10.11) nije završio započetu komunikaciju sa serverom (tj nije poslao … Continue reading