Sopstveni sertifikat za Apache na RHEL6U2

Postavljanje ovog sertifikata bi trebalo da bude jednostavno, ali (naravno) nije. Ako imate nss-3.14, imaćete ovakav problem : link. Evo kako se rešava : Prvo se uklone stari sertifikati : /etc/httpd/conf/server.key+server.crt /etc/pki/tls/cert/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key Postaviti globalnu promenljivu : # echo $NSS_HASH_ALG_SUPPORT … Continue reading