Tag Archives: apache

Sopstveni sertifikat za Apache na RHEL6U2

Postavljanje ovog sertifikata bi trebalo da bude jednostavno, ali (naravno) nije. Ako imate nss-3.14, imaćete ovakav problem : link. Evo kako se rešava : Prvo se uklone stari sertifikati : /etc/httpd/conf/server.key+server.crt /etc/pki/tls/cert/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key Postaviti globalnu promenljivu : # echo $NSS_HASH_ALG_SUPPORT … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Sopstveni sertifikat za Apache na RHEL6U2

Performanse Apache servera

Generalne performanse servera kao celokupne mašine i nisu neki problem (top komanda), ali meni trebaju specifično SAMO performanse Apache servera… Opcija 1 – wtop+logrep HomePage wtop requires Python 2.4 or higher to run. logrep will use the MaxMind GeoIP library … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Performanse Apache servera

Apache+fail2ban+apache-badbots

Kako zaustaviti botove (videti raniji post za definiciju)? Paziti na koje logove je uperen fail2ban za Apache botove! Kod mene je uperen na sve logove tipa access koji su vezani za Apache (to uključuje i SquirrelMail access log). Kako izgleda … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Apache+fail2ban+apache-badbots

Apache+mod_evasive

Pošto ja na svom mail serveru imam i webmail pristup, logično je da i njega treba da zaštitim, a to ću izvestio korišćenjem fail2ban za Apache. A da bi fail2ban imao adekvatne logove koje treba da pregleda na razne nevaljalštine, … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Apache+mod_evasive

fail2ban i Apache – teorijski uvod

Ima nekoliko fail2ban filtera vezanih za Apache (dolaze u fail2ban paketu), i veoma je važno koji log se dodeljuje kom filteru na nadzor. Koji su filteri u pitanju : * apache-tcpwrapper : Under CentOS / RedHat Enterprise Linux, httpd (Apache) … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | 1 Comment