privoxy – mali proxy server
polipo – mali caching web proxy, nije neophodan
tor – anonimajzer za surf
vidalia – koristi se za torifikaciju aplikacija

Konfiguracija
Instalacija : # yum install privoxy*
# less config|grep -v “#”
…..
listen-address 127.0.0.1:8118
…..
forward-socks5 / 127.0.0.1:9150 .
…..

Ako se namesti na lokalni proxy, njegova konfiguracija se može videti na : http://config.privoxy.org/
Da bi ovo radilo mora se privoxy označiti kao proxy i za lokalnu mrežu, i omogućiti HTTP protokol

Tor browser obavezno startovati sa verbose opcijom : $ ./start-tor-browser -v
Tako se dobija gomila dodatnih informacija.
Konfiguracioni fajl za Tor : /tamo-gde-je-smešten-Tor-browser/tor-browser_en-US/Browser/TorBrowser/Data/Tor/torrc

Provera da li koristite tor, otići na stranicu : https://check.torproject.org/