Dodavanje ruskih fontova na CentOS 6

Dakle pošto učim ruski, i skinula sam neke knjige na ruskom, treba mi da mogu da ih otpakujem, vidim naslove itd.
Sve u svemu, trebaju mi ruski fontovi.
Opcija 1
Problem je u tome što ako odem na : “System/Administration/Add&Remove software” tu postoji opcija za “Languages”, ali cvrc, ruskog nema.
Opcija 2
# yum install msttcorefonts*
Opcija 3
Otići na ovu adresu, i skinuti RPM za vaš OS (u mom slučaju to je cabextract-1.3-1.el6.rf.x86_64.rpm).
Onda samo instalirati RPM paket :
# rpm -ivh cabextract-1.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

I sa ovime je i dalje apsolutno bolje da svi nazivi fajlova budu ENG.