Libre Office Writer i zamena višestrukih “enter” linija

Ako prebacite (ili već imate) neki tekst, ali u tekstu postoje OGROMNI razmaci između paragrafa, oni se mogu skinuti automatski.
Takvi razmaci mogu biti :
Line breaks – RE oznaka je \n
Paragraph breaks – RE oznaka je \p
Da bi se oni sklonili u LibreOffice Writer-u, potrebno je koristiti takozvane “Regular Expressions” – RE
Da bi se obe vrste linijskih razmaka mogle uspešno otkloniti, potrebno je instalirati dodatnu opciju za Libre Office : Alternative dialog Find & Replace for Writer (AltSearch) sa ovog linka.
Ova dodatna opcija se instalira tako što se samo skine fajl sa gore navedenog linka, i na njega se klikne dva puta (dalje je samo next+next).
Kada se instalira, pod Libre Office Writer se javlja nova ikonica :
AltSearc-ikonica
kada se klikne na nju otvara se prozor, u koji se unosi sledeće :
AltSearch-opcije
Obavezno označiti opciju “Regular Expressions” inače neće da radi 😉
\n – line break
\p – paragraph break (vidi se kao grčko “pi”)
Videti samo da li je u pitanju line ili paragraph break, i to je to!