Kada se za Proxy server menja IP adresa i ime

Hmm dakle gde sve treba izvršiti promenu da bi serveru promenili ime :
Fajlovi koje treba menjati, i komande koje treba izvršiti :
/etc/hosts
# hostname novo.ime.servera
/etc/sysconfig/network
# hostname novo.ime.servera
# service network restart
# reboot
Posle reboot-a proveriti komandom : #hostname

A za izmenu IP adrese :
/etc/hosts
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX
/etc/squid/squid.conf
Restartovati server.

Proveriti još jednom za svaki slučaj :
# grep -H -r “stara.IP.adresa” /etc/