CentOS 6U4, i šta sve fali u startnoj instalaciji

Dakle, ako idete na out-of-the-box instalaciju CentOS-a (koja je minimalna), biće gomila funkcija koje će vam nedostajati :
mc (Midnight Commander), host upit, dig upit, nslookup upit, vim, telnet funkcija, kompletne man strane…..

Koje pakete u tom slučaju treba instalirati :
mc, bind-utils, bind-libs (to je za dig, host, nslookup komande), vim, telnet, man (daaa, paket se baš tako i zove).