Upravljanje nalozima na Linux serveru

Ima više načina da se upravljanje nalozima Linux servera prepusti službi održavanja (kroz GUI), i administrator oslobodi za druge poslove :
1. Pisanje aplikacije koja to radi
2. Korišćenje već postojeće aplikacije, uz podešavanje

Ja sam iskoristila ovo drugo. Aplikacija je Webmin (web aplikacija koja se može ovde skinuti), a ja sam je podesila da se sa određenim nalogom pod aplikacijom nalozi samo otvaraju i zatvaraju, i apsolutno ništa više.
Evo koja su podešavanja u pitanju :
*Za odobrani nalog se omogući SAMO Webmin modul “Users and Groups” (koji je pod grupom modula “System”).
*Pod osobinama samog tog modula korisniku se omogući da vidi samo naloge i grupe čiji je ID veći od 500 (to su nesistemski nalozi i grupe)
*Postavi se auto-increment za novoformirane naloge i grupe (na taj način se UID i GID formiraju sami i operater tu nema uticaja)
*Za UID-e i GID-ove novih (novoformiranih) naloga i grupa stavi se da su od 600-10000 (tako ne može da se nagazi neki od sistemskih naloga)
*Postavi se da je default shell za nove naloge /sbin/nologin
*Zabrani se reimenovanje naloga
*Odredi se default lokacija /home za Home foldere korisnika
*Zabrani se edit (promena) konfiguracije ovog modula za datog korisnika

webmin-1
webmin-2
*Zabrani se pregled login-ova naloga