Kako izbaciti opciju logovanja kao korisnik root kroz mrežu (korišćenjem programa Putty, dakle SSH)?
Pa to ne bi trebalo da je uopšte aktivno, ali ako jeste, evo kako to izbaciti :
Prvo
Treba da imate nalog koji ima (preferabilno) BASH shell (pogledati u /etc/passwd fajl) :
korisnik:x:1034:1034::/home/korisnik:/bin/bash
Date tom nalogu neku prilično komplikovanu šifru.
Drugo
Promeniti jednu liniju u fajlu :
# vi /etc/ssh/sshd_config
Tako da bude :
PermitRootLogin no
# service sshd restart

Rezultat : na dati server se sada ne može logovati direktno kao korisnik root, nego mora kao “korisnik” pa se onda prebaciti u root okruženje :
login as: korisnik
korisnik@10.10.1.38’s password:
[korisnik@mail-2008 ~]$ su –
Password:
[root@mail-2008 ~]#

Dobar link.

By velda