RHEL 6U2 i resolv.conf

Kada se u RHEL 6 ručno izmeni upis u /etc/resolv.conf fajlu, posle reseta, taj upis se gubi (u ranijim verzijama taj zapis je stalan, zato me je ovo u početku STRAŠNO zbunjivalo, a priznajem da mi nije jasno zašto je sada tako namešteno).
Da bi se ovaj upis učinio stalnim, potrebno je izmeniti upis vezan za prvu aktivnu LAN karticu (obično eth0), i u nju dodati red : PEERDNS=no. Takođe treba isključiti to da NetworkManager upravlja interfejsom.
Pre bilo kakvih izmena u ifcfg-eth0 fajlu, treba isključiti NetworkManager i onemogućiti mu ponovno podizanje :
# service NetworkManager stop
# chkconfig NetworkManager off

Onda izmeniti fajl /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 da izgleda otprilike ovako :

DEVICE=”eth0″
BOOTPROTO=none
BROADCAST=10.10.10.255
NETWORK=10.10.10.0
IPADDR=10.10.10.11
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.10.10.1
HWADDR=”00:0H:E9:85:C8:4F”
NM_CONTROLLED=”no”
ONBOOT=”yes”
IPV6INIT=no
TYPE=Ethernet
PEERDNS=no

Dobar link :
Link