Kako posmatrati više logova odjednom

Pa više logova odjednom, može kroz više SSH Putty prozora, korišćenjem komande “tail -f”.
ILI
Koristiti komandu “multitail”. O ovoj komandi ima nešto da se nađe ovde1, i ovde2 se može spustiti za RHEL i Fedoru.
Najjednostavnija upotreba je samo praćenje više fajlova :
#multitail -i file1 -i file2 -i file3
Ovime se dobija Putty prozor podeljen na onoliko delova koliko ima fajlova koje pratimo, i u svakom “teče” jedan od fajlova. Navedena imena do fajlova mogu biti i apsolutne putanje.
Ako hoćete da izlaz filtrirate po ključnoj reči, to se radi ovako (primer Squid logova) :
# multitail -e “10.10.10.140” access.log cache.log squid.out store.log

Odlični primeri za razna korišćenja ove komande mogu se naći ovde3.