MailScanner i njegov karantin

Kako aktivirati karantin pod MailScanner-om, i kako mu podesiti vreme (koliko dugo se čuvaju poruke koje su ukarantirane) :

Podešavanja za ovo su u fajlu /etc/cron.daily/clean.quarantine

Aktiviranje karantina se vrši tako što se opcija (vidi dole) sa 1 prebaci na 0 :
$disabled = 0;

Podešavanje vremena čuvanja karantiniranih poruka se podešava u istom tom fajlu, ovde :
$quarantine_dir = ‘/var/spool/MailScanner/quarantine’;
$days_to_keep = 20;