Linux zgodne komande, kopiranje fajlova između servera, deo 6

Kada treba uskladiti sadržaj na dva servera, izvornom i ciljnom, ima par načina da se to uradi :
1. scp – secure copy – ne zadržava vlasništva nad fajlovima (owner, group), već nameće vlasništva naloga sa kojim je kopiranje izvršeno (obično root). Ako to nije smetnja, komanda radi savršeno
2. tar -> scp -> untar – prvo se tar-uju fajlovi, pa se prebace komandom scp, pa se unta-uju na ciljnom serveru – ovako se čuvaju prava, vlasništva, pa čak i vremenski pečat na fajlovima. Ako je u pitanju prenos veće količine podataka, ovo je najbolji način.
3. rsync – remote synchronization – uz odgovarajuće svičeve čuva se vlasništvo, zgodno je kada se prenesu fajlovi, i onda se samo povremeno vrši usklađivanje između dve lokacije, nije baš za prenos ogromne količine podataka…

Ako se sinhroniše samo jedan fajl :
# rsync -rvza fajl1 10.10.11.12:/lokacija-na-drugom-serveru/fajl1
r – recursive
v – verbose
z – compress
a – maintaines links/timestamps/ownership

Ako se sinhronizuju svi fajlovi koji počinju sa xyz :
# rsync -rvza xyz* 10.10.11.12:/lokacija-na-drugom-serveru/

Ako se sinhronizuju folderi (recimo /home) koji počinju sa xyz :
# rsync -rvza xyz* 10.10.11.12:/home/

A ako je u pitanju sinhronizacija svog sadržaja foldera izvornog servera na drugi server :
# rsync -rvza * 10.10.11.12:/konačna-lokacija/