Dump MySQL baze MailScanner-a

E obećala sam ovo, zar ne?
Dakle na Fedori i RHEL-u, pod MySQL-om 4.1.20 (ili višlja verzija), kada broj poruka u bazi priđe broju od 700.000 počinje da se javlja kašnjenje mail poruka, zbog sporosti upisa u MySQL bazu. To ukazuje na potrebu pražnjenja baze. Naravno, bekap hoćemo da sačuvamo!
Dakle evo kako se to radi :
1.
Zaustaviti MailScanner
#service MailScanner stop
2.
Dump same baze
#mysqldump -u root -pmoja-lozinka mailscanner > ime-servera-datum.sql
3.
Provera dump-a listanjem fajlova
4.
Export same strukture baze
# mysqldump -u root -pmoja-lozinka –no-data mailscanner > ime-servera-datum-samo-struktura.sql
5.
Import samo strukture baze, čime se brišu podaci
#mysql -u root -pmoja-lozinka mailscanner < ime-servera-datum-samo-struktura.sql
6.
Ponovno postavljanje korisnika mailwatch u sada ispražnjenu bazu mailscanner
#mysql -u root -p
mysql> use mailscanner;
Ovbu naredbu sam morala da stavim kao sliku, jer inače obori WordPress….
MySQL komanda
mysql> select username,password from users;
+———–+———————————-+
| username | password |
+———–+———————————-+
| mailwatch | 2c9e2hh7bf5hjz4318arr551c93b30ea |
+———–+———————————-+
7.
Ponovo pokrenuti MailScanner
#service MailScanner start
8.
Provera urađenog kroz Internet Explorer
Uđemo na MailWatch sajt za server, odemo u stavku “Reports” i pogledamo kako broj poruka kreće od nule….
Pratiti prolazak i logovanje mail-ova.
9.
Prebacivanje urađenog na backup server :
# scp ime-servera-datum-samo-struktura.sql root@11.12.13.14:/backup/MySQL-dump/
# scp ime-servera-datum.sql root@11.12.13.14:/backup/MySQL-dump/