VSFTPD server – ograničenje brzine prenosa podataka

Postoji način da se ograniči brzina transfera podataka kod VSFTPD servera, i to ne samo za sve korisnike, nego i po pojedinačnim korisničkim nalozima (npr. ako korisnik pera ima jako sporu vezu).
Izmene se vrše na dva mesta. U konfiguracionom fajlu samog servera vsftpd.conf (za RHEL i Fedoru on je u /etc/vsftpd folderu), treba dodati sledeću liniju :
user_config_dir=/etc/vsftpd/korisnici
U taj folder staviti fajl čiji je naziv OBAVEZNO potpuno isti kao i username samog korisnika (kod nas je to pera).
Taj fajl sadrži naredbe koje su iste kao i za vsftpd.conf, i on je “stariji” od istih naredbi u vsftpd.conf, ali naravno samo za tog datog korisnika.
Primer konfiguracionog fajla za pojedinačnog korisnika (kod nas je to /etc/vsftpd/korisnici/pera) :
local_max_rate=2000 ovime se brzina transfera (od ili do) ograničava na 2000bajta/sec
write_enable=NO ovime je korisniku onemogućeno pisanje na FTP server