Kačenje na mrežu

Šta ako podignete OS (u mom slučaju Fedora 16), i mrežnu kartu konfigurišete skroz kako treba :
IP, netmask, gateway
Isključite sve što treba da se isključi :
iptables, ip6tables, SELinux
Server pinguje samog sebe, ali njega ne pinguje niko, niti on može da pinguje gateway.
Probate Ethereal ili Wireshark (modernija zamena za Ethereal) i vidite da hvatate pakete na vašem portu, ali od piga i dalje ništa.
E onda je vreme da se razgovara sa nikim ko zna nešto o sviču na koji je zakačen vaš server. Jer ako je vaš svič konfigurisan da radi u VLAN trunk modu, obična konfiguracija mrežne kartice neće joj omogućiti da normalno radi.
VLAN trunk mod sviča radi sa IEEE 802.1Q protokolom (koristan link), ako želimo da naš port proradi treba ga adekvatno podesiti (koristan link).
Postoje dva načina da se to izvede, i ja ću ovde dati samo jedan, koji sam koristila (oba načina se mogu videti lepo objašnjena ovde)
Kod mene to izgleda ovako :
# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp ifcfg-em1 ifcfg-vlan2 pošto je VLAN2, tako ga i nazivamo
Promena zapisa za originalnu LAN kartu :
DEVICE=”em1″ naziv mrežne karte
BOOTPROTO=static
ONBOOT=no nećemo da se podiže pri startu mašine, to će raditi njegov VLAN pandan
TYPE=Ethernet
IPADDR0=0.0.0.0 da, ovako i treba…
NETMASK=255.255.255.0 netmaska koja odgovara datom segmentu mreže

Promena zapisa za novu VLAN kartu :
VLAN=yes
VLAN_NAME_TYPE=VLAN_PLUS_VID_NO_PAD
DEVICE=vlan2
PHYSDEV=em1
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR0=10.11.12.13 IP adresa koju želimo da ima naš server
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.11.12.250

Posle ovoga obavezno restartovati mrežni servis, i testirati rad.