Kako uraditi UNFORMAT za USB disk pod WIN 10

Dakle uradila sam (srećom) brzi format USB diska na kom su mi i neki podaci 🙁
I sad bi to nazad.
Moj disk je od 64G.

1. Proveriti da li je USB ispravan.
To se radi iz komandne linije, kao administrator :
D:\>chkdsk g:/r/f
Gde je F: vaš USB.

2. Za sam restore podataka trebalo bi koristiti neki od free alata

A) Ja sam instalirala Active Unformat 2.5.3.21 Portable (sajt je www.unformat.com).
Ocena : Loše
On radi restore u 5 koraka :
a) prepoznavanje diska koji je problematičan
b) skeniranje problematičnog diska – za moj od 64G to će verovatno trajati preko noći 🙁

B) Do your data recovery 7.0
(Sajt https://www.doyourdata.com/)
Ocena : Loše
Sam skenira diskove, ali mu treba prilično dugo
Onda skenira odabrani tip dokumenta na USB-u, obavezno raditi “Advanced Recovery” jer brzi skan neće naći skoro ništa. Koliko vidim skenira ZNATNO brže od predhodnog programa 🙂
Free verzija omogućava undelete samo do 1G podataka 🙁

C) Do your data recovery 7.0 Portable
Ocena : OK
Radi isto kao i neportable verzija, i isto treba uraditi “Advanced Recovery da bi program išta našao.

D) Recuva
Sajt : https://www.ccleaner.com/recuva
Ovo sam dobila kao preporuku, pa kad probam, javljam 🙂

VBA – Visual Basic for applications – početak 2

VBA za Excel

Wildcards
? Any single character
* Zero or more characters
# Any single digit (09)
[ charlist ] Any single character in charlist
[! charlist ] Any single character not in charlist

Dobar link1

Ovo je običan Excel, bez VBA
Šta ako hoću da spojim vrednosti iz raznih ćelija koje sadrže vreme u obliku hh:mm, i cele brojeve, i da između njih postavim “pipe”?
To je onda radi ovom formulom :
=TEXT(F27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(G27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(H27,”hh:mm”)&”|”&I27&”|”&J27&”|”&K27&”|”&I27&”|”&TEXT(L27,”hh:mm”)

A ovo je niz ćelija koje sam spojila u jednu :
07:46 19:06 00:28 10 20 20 05:40

Odličan link.

*Kako kroz VBA kopirati pojedinačni grafik iz određenog radnog lista (gde ima mnogo grafika) u određeni grafički fajl*
Private Sub CommandButton6_Click()
Worksheets(“mojlist2”).ChartObjects(15).Activate
ActiveChart.Export “D:\Testiranje\test.png”
End Sub

Napomena : ime fajla MORA da se navede u apsolutnoj putanji!
Takodje je broj 15 redni broj grafika na tom radnom listu.

Može i ovako :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(16).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”

Ako treba da se kopira više grafika, ova naredba se samo niže.
Problem može biti u rednom broju grafika, jer (gle čuda) ljudi i kompjuteri NE broje grafike na isti način, pa se mora malo gađati.

Povremeno naredba chart.export generiše prazan fajl od 0KB. Ako se to desi, taj objekat je potrebno prethodno aktivirati (to je Excel bug) :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Activate
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”