Pandan tail -f komande za WIN10

Ima mali pogramčić koj to radi : “Snake tail“, ali može i drugačije :

PowerShell
Otići na lokaciju gde je logfajl.log i dati komandu :
Get-Content logfajl.log –Wait
Ovo će izlistati ceo log odjednom, i onda izbacivati liniju po liniju kako se upisuju.
Dobar link.

Kako videti SAMO poslednje 3 linije upisane u log fajl :
Get-Content D:\log.txt -Tail 3