Arhiviranje mail poruka

Po potrebi koristim program koji se zove MailArchiva, naravno u free varijanti.
Nisam u zadnje vreme našla ni jedan drugi free program koji ovo radi…..
Sajt je ovde.

Instalacija
# tar –xvzf mailarchiva_server_linux_vXXX.tar.gz
# cd mailarchiva_dist_vXXX
# ./install
…..
mailarchiva server has been installed in /opt/mailarchiva
server has also been automatically started
web console is accessible at http://localhost:8090
Konfiguracija na nivou MailArchiva :
1. Click Configuration->Listeners.
2. Select Milter Listener in the drop down and then click the New Listener button.
3. Check “Listen for incoming Sendmail/Postfix requests”
4. Leave the Sendmail Milter port as 8092
5. Click Save
Provera jel se lepo podiglo :
# netstat -vatn|grep 80
tcp 0 0 :::8092 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8090 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8009 :::* LISTEN
Lokacije raznih stavki :
Logovi su u /var/log/mailarchiva
Glavna aplikacija : /opt/mailarchiva
Konfiguracija : /etc/opt/mailarchiva/ROOT
Kako startovati :
# /etc/init.d/mailarchiva start
Kao se ulazi u MailArchiva :
http://10.10.10.35:8090/mailarchiva

Aktivacija
Da bi se aktiviralo, mora se Sendmail-u reći da sve ide u MailArchiva :
…..
FEATURE(local_procmail, `’, `procmail -t -Y -a $h -d $u’)dnl
FEATURE(`access_db’, `hash -T -o /etc/mail/access.db’)dnl
FEATURE(`blacklist_recipients’)dnl
EXPOSED_USER(`root’)dnl
INPUT_MAIL_FILTER(`mailarchiva’, `S=inet:8092@127.0.0.1′)dnl
…..
# /etc/mail/make
# service MailScanner restart

Dobar link.

Kako u novu instalaciju MailArchiva ubaciti stare volumene
Kod mene je ne samo razlika u verzijama velika (sa 1.8.0m na 3.8.12), nego su i encryption lozinke različite.
Da bi se prevazišla ta razlika, potrebno je :
1. Na novom serveru instalirati MailArchiva Utilities. Mogu se spustiti odavde
2. Spustiti i instalirati Java-u
3. Na serveru podesiti parametri da bi sve to radilo :
# export MAILARCHIVA_HOME=/var/opt/mailarchiva/ROOT
# export JAVA_HOME=/usr/bin/java
Paziti, ova dva parametra moraju se uvek ponovo setovati za svaku novu sesiju ka serveru (traju koliko i putty konekcija).
4. Pokrenuti skript iz MailArchiva Utilities :
# ./reencrypt.sh -s lokacija-stare-arhive -d lokacija-nove-arhive -p stara-lozinka -x nova-lozinka
Ovo traje prilično, naročito ako su volumeni veći.
Može se desiti da skripta ne ume da pravilno detektuje home za Javu. U tom slučaju prepraviti potrebne linije u skriptama (run.sh i reencrypt.sh)
5. Posle pod web-om treba onda :
a. importovati konvertovani volumen
b. reindeksirati volumen
6. Ako je sve ispalo kako treba, stare volumene i indeks foldere obrisati, da ne zauzimaju mesto.
Dobro, ali ne i potpuno, uputstvo se može naći ovde.

Kako da se MailArchiva pokreće automatski posle gašenja/restarta servera
Fajl /etc/init.d/mailarchiva treba da ima linkove ka fajlovima :
Za gašenje : /etc/rc0.d/K99mailarchiva
Za gašenje : /etc/rc1.d/K99mailarchiva
Za paljenje : /etc/rc2.d/S99mailarchiva
Za paljenje : /etc/rc3.d/S99mailarchiva
Za paljenje : /etc/rc4.d/S99mailarchiva
Za paljenje : /etc/rc5.d/S99mailarchiva
Za gašenje : /etc/rc6.d/K99mailarchiva
Ovi linkovi bi već trebalo da postoje, ali ako ne, treba ih napraviti.
Ovi linkovi se prave na sledeći način (na primeru za 3) :
#cd /etc/rc3.d
#ln -s /etc/init.d/mailarchiva S99mailarchiva

2 thoughts on “Arhiviranje mail poruka

Comments are closed.