VMWare player i workstation na CentOS-u 6

VMWare player je free (evo odakle je download).
VMWare workstation nije, ali daje 30 dana probno.

Imate, ili jedno, ili drugo, oba zajedno ne mogu.

VMWare workstation
Pošto sam ja prvo instalirala player, morala sam da ga uklonim, ako hoću da isprobam workstation. RPM nema šanse, yum remove takođe, pošto se instalira iz bundle-a. Evo kako ide :
# vmware-installer –uninstall-product vmware-player
(vmware-installer.py:17647): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: “glide”,
Gtk-Message: Failed to load module “pk-gtk-module”: libpk-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Gtk-Message: Failed to load module “canberra-gtk-module”: libcanberra-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Grešku mirno ignorisati, koliko sam videla, ne utiče ni na šta.

VMWare Player
Kako ukloniti VMWare Workstation :
# vmware-installer –uninstall-product vmware-workstation
Raditi to iz GUI-ja, i otvara se novi prozor sa daljim upitima.
Instalacija VMW Player-a :
-rwxrwxrwx 1 velda velda 200538608 Oct 14 08:38 VMware-Player-6.0.3-1895310.x86_64.bundle
# ./VMware-Player-6.0.3-1895310.x86_64.bundle
Raditi iz GUI-ja, pa se otvara prozor koji vodi kroz dalju instalaciju.