Ako treba da vaša VM koju ste podigli na vašoj radnoj stanici vidi USB štapić koji je ubocnut u host mašinu, treba uraditi par stvari (primedba : USB ne mogu videti istovremeno i host mašina i VM mašina na njoj) :
1. Uraditi eject USB-a na host mašini
2. Ako imate VMWare WorkStation, pod njime uraditi sledeće :
usb-stick-to-VM-XUbuntu2
3. Sačekati, može da potraje par minuta