XUbuntu 12 crtice

*Definicija interfejsa je u /etc/network/interfaces, u ovakvom obliku (za fiksnu adresu) :
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1
Da bi se ova izmena “primila” potreban je reset celog servera (ne samo network servisa).
*Network servis se restartuje ovako :
# service networking restart
*Kako se postaje root (permanentno za datu sesiju) : $ sudo -s
*Kako isključiti i onemogućiti iptables pri sledećem podizanju sistema :
# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
*Gde se nalaze liste servera za apt-get funkciju : /etc/apt/sourcel.list
*Editor za Ubuntu i XUbuntu je nano, vi se ne koristi
*Setovanje proxy servera za apt-get funkciju (neće raditi bez toga, ako se koristi proxy u mreži):
Create a file called 95proxies in /etc/apt/apt.conf.d/, and include the following:
Acquire::http::proxy “http://myproxy.server.com:8080/”;
Acquire::ftp::proxy “ftp://myproxy.server.com:8080/”;
Acquire::https::proxy “https://myproxy.server.com:8080/”;
*SSH na XUbuntu mašinu : treba instalirati sve potrebno za ssh :
# apt-get install openssh*
I posle toga :
# ssh start
*GUI je xfce, i instalira se ovako :
# apt-get install xfce4*
Da bi se prišlo kroz GUI daljinski, koristi se vncserver, koji se podiže komandom :
# vncserver
Vncserver se “ubija” komandom :
# vncserver -kill :1
Da bi se kroz vncserver dobio lep GUI (xfce), podesiti /home/velda/.vnc/xstartup fajl :
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
#xsetroot -solid grey
#vncconfig -iconic &
#x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &
#x-window-manager &
startxfce4 &
*Kako videti podatke o nalogu :
# id nalog
uid=500(nalog) gid=500(nalog) groups=500(nalog)
# chage -l nalog
Last password change : Aug 22, 2013
Password expires : never
Password inactive : never
Account expires : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
# passwd -S nalog
nalog L 11/05/2013 0 30 7 -1
L znači da je ovaj nalog lokovan, 30 je max dana da se promeni lozinka.
*Kako menjati podatke vezane za neki nalog : komanda usermod (kada ističe lozinka, promena/dodavanje grupe, lokovanje naloga), chage (vezano za vremenske rokove lozinki npr)
*Kako staviti da svi budući fajlovi/folderi pod određenim folderom naslede grupu od matičnog foldera : postaviti setgid nad matičnim folderom (# chmod s+g /matični-folder)
*Novi VG+LV na novom drajvu :
Drajv ne sme da bude mount-ovan!!!!!
# pvcreate /dev/sdb1
# vgcreate vo10 /dev/sdb1
# lvcreate -l 256 -n lv_nfs vo10 određivanje veličine, u PE
# lvcreate -l 256 -n lv_swap vo10
# mkfs.ext3 /dev/vo10/lv_nfs kreiranje fajl sistema
# mkswap /dev/vo10/lv_swap kreiranje swap-a
# swapon /dev/vo10/lv_swap aktivacija swap LV-a
Da bi se ovaj swap koristio i posle restarta mašine, potrebno je uneti njegov opis u /etc/fstab fajl :
/dev/vo10/lv_swap none swap sw 0 0
Između stavki je razmak tabulatorom…..
Provera stanja, posle restarta :
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda5 partition 522236 0 -1
/dev/mapper/vo10-lv_swap partition 1048572 0 -2
*Swap – odličan link.