SPF zapis

Šta je SPF (Sender Policy Framework) i čemu služi : služi za proveru mail adrese pošiljaoca (bazično zaštita od spoofing-a kojim se menja heder poruka i skriva pravi pošiljalac – definicija za spoofing). Problem je u tome što SMTP protokol … Continue reading