Šta je SPF (Sender Policy Framework) i čemu služi : služi za proveru mail adrese pošiljaoca (bazično zaštita od spoofing-a kojim se menja heder poruka i skriva pravi pošiljalac – definicija za spoofing).
Problem je u tome što SMTP protokol dozvoljava slanje poruka za koje se može trvrditi da dolaze sa bilo koje adrese, i zato SPF dozvoljava vlasniku domena da specificira koji kompjuteri imaju pravo da šalju mail za dati domen unutar samog DNS zapisa za domen.
Dobar link.

Formular za proveru setovanja SPF-a je ovde.