Imala sam problema sa intalacijom verzije Jabber 11.0 na WIN 7 korisničku mašinu.
Ja da počnem instalaciju (iz msi fajla), servis uporno tvrdi da je još neka instalacija aktivna, a nije.

1) Ako se ovo UPORNO dešava, ili se javlja greška 1719 u “Event Viewer-u”, treba ponovo registrovati Windows Installer (link) :
Pokrenuti CMD kao Administrator.
Run the following commands:
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver
Restart the computer.
Retry installation.

2) Ja ponovo počnem instalaciju, i to stooojjjiiiii.
Videti eventualno da se isključi AV, ako postoji.
Ako kompjuter nije u AD-u, OBAVEZNO instalaciju pokrenuti kao domenski korisnik (koji će kasnoije koristiti Jabber).

3) Problem pri pokretanju, ako PC nije u AD-u :
Pokrenuti Jabber iz komandne linije, kao nalog iz AD-a (kako koj ćete kasnije koristiti Jabber) :
C:\>runas /netonly /user:moj.domen\moj.nalog “C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\CiscoJabber.exe”
(C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber – folder gde se program instalirao)