Total Commander 7.5 i veličina foldera

Ja mnogo koristim TC, jer ima FENOMENALNU stavku, da kad kopira sadržaj na drugu lokaciju na kojoj se već nalazi starija verzija istog, ima opciju da kopira SAMO fajlove koji su se u međuvremenu promenili 🙂

Ali meni treba da vidim veličinu prikazanih foldera.
Način 1
Kako inače izgleda :

A kad se pritisne kombinacija tastera : Shift+Alt+Enter :

Dobar link1 i link2.
Način 2
a) Obeležiti folder za koji želimo podatke
b) Pritisnuti istovremeno tastere Ctrl+Q
c) U drugoj polovini TC-a (gde nije odabrani folder) pojaviće se podaci o odabranom folderu :

Dobar link.
d) Iz ovog prikaza se izlazi opet kombinacijom istih tastera Ctrl+Q
Način 3
Instalirati plugin kojim se vizualizuje veličina foldera unutar drugog foldera.
Uputstvo je na ovom linku.
Koristi se isto kao predhodni (Ctrl+Q), samo što daje vizuelni prikaz veličine fajlova (bar graf ili pitica) 🙂