Performance logs for WIN servers

Koja glupost da WIN serveri po definiciji nemaju nikakve logove po pitanju performansi za CPU i memoriju!!!! Tako da kad se javi problem ne može se pogledati u nazad da se vidi šta se desilo.
Kako se nameštaju logovi za CPU+RAM :

WIN 2003 (link)
To create a new log :
1. Right-click Counter Logs, click New Log Settings, type a name for the log, and then click OK.
2. On the General tab in Windows 2000,click Add to add the counters you want.
Evo koje sam brojače ja odabrala :

3. On the Log Files tab, click the logging options you want.
4. On the Schedule tab, click the scheduling options you want.
Ja volim da svaki dan ima svoj log :

WIN 2008 R2
Dobar link.
Novi monitor za performanse (a meni obično trebaju samo CPU i RAM) se dobija formiranjem “New Collection Set” :

Neću da koristim “Templates”, nego da sama odaberem brojače :

Koji postoje za CPU :
%C1 Time – C1 is a power saving mode in a CPU. This counter keeps track of how often the process is able to enter a power saving state when idle. So %C1 Time is the percentage of time the LP is in the %C1 state and for _Total the average percentage across all LP.
%C2 Time – Similar to %C1 Time. C2 is a deeper power state than C1.
%C3 Time – Similar to %C1 Time. C3 is a deeper power state than C2.
C1 Transitions/Sec – The is the number of times the LP has entered the C1 state in one second or for _Total the number of C1 transitions across all LP.
C2 Transitions/Sec – Similar to C1 Transitions/Sec. C2 is a deeper power state than C1.
C3 Transitions/Sec – Similar to C1 Transitions/Sec. C3 is a deeper power state than C2.
% Processor Time
% User Time
% Privileged Time
Interrupts/sec
% DPC Time
% Interrupt Time
DPCs Queued/sec
DPC Rate
% Idle Time

Ja sam (za CPU) uzela :

Da bi se dodatno odredio interval uzimanja uzoraka, mora se ići na sam Data Counter :

I da se monitor odmah startuje :

Da bi se pregledali podaci :

WIN 2012 (link)
Obavezno, pri kreiranju novog “Data Collection Set”-a staviti :

Jer na taj način mogu se pojedinačno birati brojači, jer ako se ide preko “Template” opcije, dobija se GOMILA podataka sa kojom ne znam šta bi se radilo.

Comments are closed.