CentOS 6U8 i wget+proxy podešavanja, EPEL dodavanje

Kako stalno ne morati da se, za wget komandu, radi export proxy server :
U fajl /etc/wgetrc upisati sledeće (može i na samom kraju fajla, ionako je ceo hešovan) :
https_proxy = http://10.10.10.94:80/
http_proxy = http://10.10.10.94:80/
ftp_proxy = http://10.10.10.94:80/
Ako se ovo ne uradi, može se desiti, da pri korišćenju wget komande, iskoči prilično čudna greška :
Error parsing proxy URL ”http://10.10.10.94:8080 Scheme missing.

Kako dodati EPEL (mora kao root) :
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm