IIS 7.5 I više web sajtova na jednom serveru

Dakle imam IIS 7.5 na WIN 7 mašini, I treba mi da podignem dva sajta.
Problem je kada dodam još jedan WEB sajt, novododani automatski postaje default, I starom se vise ne može prići.
Po čemu sajtove mogu da razlikujem : po host header name, IP adresi, TCP portu
Meni bi bilo najzgodnije da moja dva sajta prizivam po različitim imenima (host header name).
Dakle imam dva sajta (nisu pod “Default Web Site”) :
iis-visesajtova1
Kliknuti na prvi sajt, I sa desne strane na stavku “Bindings” :
iis-visesajtova2
Pod “Bindings popuniti ovako :
iis-visesajtova3
Uraditi isto I za drugi sajt.
Onda je potrebno izmeniti I hosts tabelu (priziva se iz “run” stavke menija sa %systemroot%\System32\drivers\etc I mora se menjati kao Administrator!!!!) :
iis-visesajtova5
Sada se sajtovi prizivaju sa :
http://katalogusluga1 I http://katalogusluga2

Problem sa ovime je što se tako vidi samo u lokalu. Da bi I drugi to videli moraju I oni izmeniti svoj hosts fajl, ili da se izmena unese u DNS.