WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 3 + MS Debug Diagnostic Tool

Ovog puta je greška u Application log-u : Koji su mogući uzroci/rešenja problema : 1. Nedostatak ASPNET naloga (link), što kod mene nije slučaj 2. Instalirati MS Debug Diagnostic Tool (link), i namestiti da skuplja podatke. Za to je potrebno … Continue reading

IIS generalno govoreći

IIS (Internet Information Services) je deo WIN operativnog sistema (i serverskog i desktop), i kao takav se instalira kroz WIN komponente. IIS ima module, pa se oni instaliraju/aktiviraju kroz Control panel/turn WIN features on/off. IIS supports the following protocols: FTP, … Continue reading