HTML5+CSS i farbanje linkova

Kako postići da je link nestandardne boje :
(a zašto, pa zato ;-))
boja-html-linka
Pošto se ovo obično definiše na početku HTML strane, to znači da će SVI linkovi na toj strani biti ove, definisane boje (zelena, u ovom slučaju).
Link ka definicijama boja.
Link ka dobrom objašnjenju ove problematike.