Poređenje GUI HTML editora za Linux : link.
Atom (link) mi se čini kao najbolji.
Ima RPM verziju 🙂 koja se instalira bez problema.
Poziva se sa Desktop-a iz Applications/Programming/Atom.
E cvrc, neće da se otvori, traži višlju verziju glibc-a nego što ja imam (dakle atom-1.0.11-0.1.fc21.x86_64 traži GLIBC_2.14), a ista je stvar i sa starijim verzijama.
Ne vredi pokušati ni sa yum instalacijom, ista je priča.
Brackets je samo za Debijan.
Sublime Text ima pakete samo za Ubuntu.
Aptana Studio je ZIP verzija, koja se samo razvije i koristi (obavezno kao user kroz čiji Desktop će editor biti korišćen!!! kod mene “velda”).
Prebaciti samo razvijeni folder u /opt, da bi sve bilo na jednom mestu. Može se napraviti link ka Desktop-u, radi lakšeg korišćenja :
$ ln -s /opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 /home/velda/Desktop/
Ima problem : sam se zatvara, bez ikakvog razloga – BRISATI!
Light Table – skida se kao tar.gz, ali isto traži glibc 2.15, a ja imam 2.12…..
Bluefish – može da se instalira kroz yum!!! Evo gde je : link.
Smešta se pod Applications/Programming/Bluefish Editor
Deluje veoma OK.